biwak szczepu

Biwak szczepu w Starej Wsi

Na wrześniowym Rozpoczęciu Roku Harcerskiego 2018/19 komendant Hufca ZHP Sulejówek powołał do życia Szczep nr 1, w którego skład weszły 13 Gromada Zuchowa ,,Wesołe Słoneczka” , 13 Drużyna Harcerek ,,Echo”, 14 Drużyna Harcerska ,,Orlęta Lwowskie” oraz 17 Drużyna Starszoharcerska ,,Nawigacja”.

W dniach 24-25 listopada te cztery jednostki, już pod szczepowym szyldem, wybrały się na wspólny biwak do Starej Wsi koło Celestynowa.

Po przybyciu do bazy, którą była starowiejska szkoła, znalazła się chwila na odpoczynek i wspólne śniadanie. Niedługo po nim odbył się apel inauguracyjny, a następnie rozpoczęła się gra terenowa. Wszystkie punkty na trasie związane były z działalnością Szarych Szeregów oraz batalionu ,,Zośka”, dzięki czemu sulejówieccy zuchy oraz harcerze mogli zdobyć wiedzę o bohaterze szczepu. Wieczór upłynął na wspólnych grach i zabawach oraz oglądaniu filmu, lecz nie były to ostatnie atrakcje tego dnia. Chwilę po zakończeniu seansu wybrzmiał sygnał alarmowy, co oznaczało konieczność natychmiastowego zameldowania się w mundurze. Gdy ostatnie osoby zgłosiły swoją gotowość, można było wyjść poza budynek i wręczyć kilku osobom barwy drużyny oraz krzyże harcerskie.

Urodziny

Niedziela stała pod znakiem gali urodzinowej – 15. urodziny świętowała 13 DH, a jubileusz 20-lecia obchodziła 14 DH. W trakcie świętowania miały też miejsce dwa bardzo ważne wydarzenia. Po pierwsze, Szczep nr 1 otworzył kampanię bohater i przez najbliższe miesiące będzie starał się zdobyć imię plutonu ,,Felek”. Po drugie, 17 DSH zamknęła z wynikiem pozytywnym swoją kampanię bohater! Od teraz może z dumą nosić imię Stanisława Sieradzkiego ps. ,,Świst”. Instruktora harcerskiego zasłużonego dla Hufca ZHP Sulejówek. Uczestnika Powstania Warszawskiego (walczył w plutonie ,,Felek” 2. kompanii ,,Rudy” batalionu ,,Zośka”).

Na wydarzeniu licznie stawili się rodzice zuchów i harcerzy, nie mogło również zabraknąć byłych instruktorów gromady oraz drużyn. Poza oficjalnymi wystąpieniami można było podziwiać występy artystyczne oraz wziąć udział w quizie dotyczącym gromady i drużyn. Galę zwieńczyły dwa okolicznościowe torty w barwach ,,trzynastki” oraz ,,czternastki”. Na zakończenie spletliśmy krąg i po odśpiewaniu ,,Bratniego słowa” oraz puszczeniu Iskry Przyjaźni udaliśmy się w drogę powrotną do Sulejówka.