RRH 2014

 Zaczęliśmy nowy rok harcerski!

W dniach 4-5 października w Michalinie, koło Józefowa, odbył się rajd rozpoczynający nowy rok harcerski. Wzięło w nim udział wielu harcerzy z naszego hufca oraz nasi młodsi przyjaciele – zuchy. Nasz rajd przybrał nazwę „Rajd70”, co nawiązuje do rocznicy wybuchu PW.

Pierwszego dnia wśród drzew i przy pięknej jesiennej pogodzie, odbyła się gra terenowa tematycznie związana z Powstaniem Warszawskim.  Po południu, po pysznym obiedzie, było oglądanie filmu, którego rolkę zdobyliśmy w zrzucie powstańczym podczas rannej gry. Wieczorem był czas przeznaczony dla  drużyn, które spotkały się we własnych gronach, przy wspólnej gawędzie.
Dzień drugi, to dzień atrakcji.  Mogliśmy skorzystać z balonowej piłki nożnej oraz z fotobudki, z której mamy fajne, pamiątkowe zdjęcia, które będą nam przypominały tegoroczne RRH. Wyjazd był udany i wszystkim bardzo się podobał.

trop. Aleksandra Baniewicz

Slowianskie obozowisko