Rajd Niepodległości 2014

Jak co roku, harcerze i zuchy z Hufca ZHP Sulejówek spotkali się w dniu 11 listopada, by wspólnie uczcić Narodowe Święto Niepodległości. Tegoroczny rajd przybrał inną formę, niż w latach poprzednich, gdyż walka o szablę Komendanta Hufca nie rozgrywała się poprzez udział w grze miejskiej.

Rajd Niepodległości 2014 rozpoczęliśmy apelem, punktualnie o godzinie 8.50, przy pomniku pamięci mieszkańców naszego miasta, poległych w latach okupacji, przy stadionie Victorii. Następnie  zuchy i harcerze zostali wymieszani i podzieleni na dziewięć grup, by wspólnie zagrać w bazy, które przybliżyły nam wojenny klimat.

Po skończonej grze, udaliśmy się do Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulejówku-Miłośnie. Tam odbył się pierwszy hufcowy Festiwal Piosenki Patriotycznej, do którego drużyny i gromady przygotowywały się przez ostatni miesiąc. Poza występami, na wszystkich uczestników czekały zadania, m.in. namalowanie portretu Marszałka Piłsudskiego, czy też zmierzenie się z quizem na temat jego postaci. Po burzliwych obradach jury, część festiwalową wygrała 14 Drużyna Harcerzy „Orlęta Lwowskie”. Po festiwalu czekał na nas pyszny obiad -grochówka. Po skończonym posiłku, pożegnaliśmy się z zuchami i posprzątaliśmy w straży.

Tak zakończyliśmy tą mniej oficjalną część rajdu i udaliśmy się na Mszę Świętą do Kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny w Sulejówku , a następnie wraz z Pocztami Sztandarowymi i mieszkańcami Sulejówka, pomaszerowaliśmy pod Kopiec Współtwórców Niepodległej, gdzie zostały poprowadzone uroczystości. Całość uświetniła obecność żołnierzy, którzy oddali salwę honorową. Na zakończenie obchodów delegacje z całego miasta (także z naszego hufca) złożyły kwiaty. Druhna Monika Woińska przedstawiła wyniki walki o szablę, która ponownie trafiła w ręce 13 Drużyny Harcerek „Echo”.

 Po skończonych uroczystościach stanęliśmy wspólnie do kręgu, a następnie do grupowego zdjęcia pod Kopcem. Tak zakończyliśmy ten ważny dla każdego Polaka dzień.

CZUWAJ!

wyw.  Aleksander Budek