Komenda Hufca ZHP Sulejówek

Obecna władza  Hufca ZHP Sulejówek została wybrana 25.10.2015 roku przez zjazd zwykły hufca na czteroletnią kadencję.

Skład komendy:

  • Phm. Łukasz Sobierajski – komendant hufca;
  • Pwd. Monika Woińska – zastępca komendanta ds. pracy z kadrą;
  • Pwd. Anna Maliszewska – skarbnik;
  • Phm. Kinga Kolasa – członek komendy ds. organizacyjny;
  • Pwd. Justyna Domańska – członek komendy ds. promocji;
  • Pwd. Aleksandra Załęska – członek komendy ds. programu;
  • Pwd. Rafał Domański – członek komendy;