Trochę o nas

61 Gromada Zuchowa „Jaskiniowcy” rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2016 roku. Wraz z uczniami klas I-III szkoły podstawowej wkraczamy w świat obrzędowości harcerskiej. Dzięki zaangażowaniu młodych jaskiniowców każda zbiórka to niepowtarzalna przygoda, podczas której nie brakuje świetnej zabawy oraz możliwości rozwoju zainteresowań zucha. J Zbiórki odbywają się w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Okuniewie przy ulicy Szkolnej 4.

Drużynowa

Zofia Magdziarz